Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl


Stadstoezicht is er voor u

Stadstoezicht houdt zich bezig met toezicht en handhaving in Harderwijk. Daarnaast proberen de medewerkers van Stadstoezicht om inwoners te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige en leefbare omgeving. Het team zet zich in voor een stad waar het goed wonen, werken en samenleven is. Stadstoezicht handhaaft onder meer de regels die gelden voor het parkeren en zorgt ook voor goede voorzieningen op dat gebied, zoals parkeerplaatsen. Ook de regels die gelden voor afval, honden, boten en fietsers worden door Stadstoezicht gehandhaafd.


Aanwezig op straat

De medewerkers van Stadstoezicht zijn letterlijk aanwezig op straat, in fietsenstallingen, in parkeergarages, bij evenementen en op tal van andere locaties waar hun inzet nodig is. Zij dragen allemaal hetzelfde uniform en zijn herkenbaar aan het Buitengewoon opsporingsambtenaar insigne. De taken en bevoegdheden van de medewerkers lopen uiteen, maar ze werken allemaal voor hetzelfde doel: Harderwijk zonder rommel, vernieling en overlast. Op deze foto missen we nog de groene BOA's Roel Janssen en Gerjan van Boven, de Marktmeester en BOA Lisette Dresseleers.


Toezicht en handhaven

De Buitengewoon opsporingsambtenaars (Boa’s) zien toe op de naleving van het parkeerbeleid en de algemene plaatselijke verordening (APV). In de APV staat wat wel en wat niet mag op het gebied van openbare orde, veiligheid van de weg, toezicht op speelgelegenheden, hondenpoep en nog veel meer. Bij overtredingen zijn de Boa’s bevoegd om hiervoor proces-verbaal op te maken of de overtreder staande te houden. In het kader van het opsporen van strafbare feiten zijn de Boa’s ook bevoegd elke plaats of ruimte te betreden, behalve woningen.


Contact met Stadstoezicht

Als u een idee of een melding heeft voor de openbare ruimte van Harderwijk en Hierden, neemt u dan contact met ons op. Ziet u rondslingerend afval op straat of een goede fiets in de bosjes? Laat het ons weten. Alleen op die manier kunnen wij samen met u zorgen voor een schone, hele en veilige leefomgeving.


Het team Stadstoezicht opereert vanuit een kantoor aan de Havendam, naast parkeerplaats P9 aan de Scheepssingel. Daar houdt Stadsbeheer dagelijks van 15.30 tot 16.00 uur een inloopspreekuur voor vragen en meldingen. Telefonisch is Stadstoezicht de gehele dag te bereiken via Snel Herstel, tel. 411 333.

Stadstoezicht