Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
ParkeervergunningParkeervergunning (bewoners en werkers)

Parkeervergunning (specifieke werkers)

Parkeervergunning (tijdelijk)


______________________________________________________________________________

Beschrijving

Als u in de binnenstad woont en/of werkt en u geen parkeerplaats tot uw beschikking heeft, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen. Deze vergunning kunt u aanvragen als bewoner en als werkgever voor uw werknemer.


Voor bewoners geldt:

U hebt de mogelijkheid om een tweede vergunning aan te vragen. Voor de verschillende mogelijkheden, verwijzen wij u naar het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor een parkeervergunning kunt u afhalen in de Stadswinkel of bijgaand formulier downloaden.


Voor ondernemers of werkers geldt:

Ben u werknemer of hebt u een bedrijf in de binnenstad, dan kunt u in aanmerking komen voor een werkersvergunning.

Door werkers kan worden gekozen voor een vergunning voor maximaal 5 van de voor werkers bestemde parkeerterreinen. Het aanvraagformulier voor een parkeervergunning kunt u afhalen in de Stadswinkel of het bijgaande formulier downloaden. Bij de eerste aanvraag moet een kopie van de KvK overlegd worden. Bij een eerste aanvraag moet de parkeeervergunning bij de balie betaald worden.


Benodigdheden

De parkeervergunning dient vooraf betaald te worden.

Als iemand voor het eerst een parkeervergunning aanvraagt moet dit dus aan de balie gebeuren en direct betaald worden.


De 'lopende' vergunninghouders ontvangen in januari een acceptgiro, die voldaan moet worden.

Zodra wij de betaling ontvangen hebben sturen wij de nieuwe parkeervergunning toe.

Bij de eerste aanvraag wordt de parkeervergunning direct bij de balie afgerekend.


Parkeren bij evenementen

Wanneer er in Harderwijk een evenement (bijv. Aaltjesdag, kermis) wordt gehouden, moet u tijdelijk uw auto op de parkeerterreinen Westeinde en de Havendijk parkeren.


In 2013 mogen bewoners met een vergunning op de Boulevard weer op P6 parkeren buiten de maanden mei tot en met begin juli. In deze periode wordt het parkeerterrein gebruikt voor het parkeren van de bussen voor het Dolfinarium. Dan is parkeren voor vergunninghouders niet toegestaan. Ook is het parkeren niet toegestaan wanneer dit op borden ter plaatse is aangegeven.


Wanneer er voor meer dan één auto een vergunning aangevraagt wordt, brengen wij vanaf de tweede auto 20% extra in rekening voor de parkeervergunning.


Bewoners


Werkers


Alleen parkeren bij de P-tegel binnenstad

In de woonstraten van de binnenstad oftewel het vergunninggebied, worden P-tegels aangebracht. Met uw vergunning vergunninggebied mag u binnen het vergunningengebied uw auto parkeren op de locatie waar de P-tegel is aangebracht. Verder mag u niet zo langs de weg parkeren. Zo blijft uw straat bereikbaar voor de brandweer en andere (hulp)diensten. U mag ook parkeren in de ’herkenbare parkeervakken’. Wanneer in het vergunninggebied geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn, mag u met uw vergunning parkeren op de parkeerterreinen: Westeinde, Boulevard P4,5 ,7 ,8 en de Havendijk.


Parkeerstop Klooster, Plantage en Vuldersbrink

Het aanvragen van een nieuwe vergunning en/of verzoeken tot omzetting van de bestaande vergunning naar de locaties Klooster, Plantage en Vuldersbrink is niet meer mogelijk. Voor de terreinen Plantage en Vuldersbrink is een vergunning alleen mogelijk wanneer er parkeerplaatsen voor vergunninghouders beschikbaar zijn gekomen. Als u dat wilt, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.


Parkeren Waltoren: 34 extra parkeervergunningen

De parkeercapaciteit voor vergunninghouders op het parkeerterrein Waltorenstraat wordt vergroot met 34 parkeerplaatsen. Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u ons dat laten weten via gemeente@harderwijk.nl of per post.


Parkeren stadhuis

- Extra parkeervergunningen

De parkeercapaciteit in de parkeergarage van het stadhuis is met twintig parkeervergunningen vergroot voor vergunninghouders. Wel is er nog een wachtlijst. Deze personen krijgen voorrang bij de toewijzing van een vergunning. Daarna bepaalt de volgorde van binnenkomst van uw aanvraag de toewijzing van de nog te uit te geven parkeervergunningen. De bestaande vergunninghouders stadhuis komen automatisch in aanmerking voor een vergunning.


- Weekendparkeren parkeergarage stadhuis

Met een parkeervergunning is het mogelijk in de periode van vrijdag 18.00 uur tot maandag 8.00 uur. De kosten van het weekendparkeren bedragen: € 40,- in 2013 (voor de toegangspas betaalt u daarnaast eenmalig een borg van € 35,-). Er zijn 25 passen beschikbaar, de volgorde van binnenkomst van uw aanvraag bepaalt of u voor een pas voor weekendparkeren in aanmerking komt. U kunt op een wachtlijst worden geplaatst.


Parkeren Havendijk, Flevoweg en Boekhorstlaan

In 2013 zijn de parkeerlocaties Havendijk (tijdelijk), Flevoweg (tijdelijk) en Boekhorstlaan beschikbaar voor vergunninghouders.


Havendijk is parkeren voor vergunninghouders

Met ingang van 1 februari 2013 is parkeren aan de Havendijk (bij de molen) alleen nog tijdelijk mogelijk met een vergunning.


Kosten

Parkeervergunning voor bewoners:


Kosten parkeervergunning voor werkers


Kentekenwijziging

Als u een andere auto hebt aangeschaft, dan kunt u de parkeervergunning om laten zetten. De kosten hiervoor zijn € 8,50. U moet wel de oude originele vergunning inleveren. Bij vermissing van de oude vergunning wordt € 60,- vermissingskosten in rekening gebracht. Als u met een auto van de zaak rijdt willen wij graag ook bij omzetten een brief van de werkgever of een lease-overeenkomst van uzelf zien.


Doorlooptijd

Direct klaar.


Wetgeving

Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens


Instructie - Klant

Bij wijziging kenteken: oude parkeervergunning meenemen; kosten € 8,50

Bij gebruik leenauto kunt u het huidige parkeervergunning voor korte tijd gebruiken.


Bevoegd Gezag

Gemeente Harderwijk.


Benodigde formulieren te downloaden

- Aanvraagformulier parkeervergunning bewoners

- Aanvraagformulier parkeervergunning werkers

- Wijzigingsformulier parkeervergunning bewoners

- Wijzigingsformulier parkeervergunning werkers

- Overzichtkaart parkeerterreinen Binnenstad


______________________________________________________________________________

Parkeervergunning (specifieke werkers)


Beschrijving

Bent u een arts of een vroedvrouw, of moeten medewerkers van uw bedrijf regelmatig werkzaamheden verrichten, waarbij u zware materialen of omvangrijk gereedschap bij u hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een algemene vergunning.

Een algemene vergunning voor alle parkeerterreinen (met uitzondering van parkeerkelder Bleek)


Benodigdheden


Kosten

€ 590,00 voor een heel jaar


Verwijzingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 0341 411 911.


Formulieren

- Aanvraagformulier algemene parkeervergunning


______________________________________________________________________________

Parkeervergunning (tijdelijk) Binnenstad


Beschrijving

Als u (als burger, bedrijf of instelling) tijdelijk in het betaald parkeren gebied moet werken (bijvoorbeeld aannemers die met een bepaald bouwproject bezig zijn), dan kunt u bij de gemeente een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.


Kosten

Tijdelijke vergunning in de binnenstad per vier weken € 70,-


Wetgeving

Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens


Bevoegd Gezag

Gemeente


Formulieren

- Aanvraagformulier tijdelijke parkeervergunning