Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Parkeerbon

If you don't live in the Netherlands please pay the fine within 7 days to account NL04 BNGH 0285 0376 92
of the Gemeente Harderwijk,
BIC: BNGHNL2G.

Please refer to your carnumber
and the number of the fine ".


• Parkeerbon

Wanneer u parkeert zonder te betalen, ontvangt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelastingen).


Wat is een parkeerbon?

Een parkeerbon is een naheffingsaanslag voor niet-betaalde parkeerbelasting. Een parkeerbon is geen parkeerbewijs. Als u een parkeerbon op uw voorruit vindt en u wilt langer parkeren, koopt u alsnog een parkeerkaartje uit de automaat. Als er al een parkeerbon op uw voertuig zit en er komt later weer een parkeercontroleur langs, dan mag hij weer een parkeerbon uitschrijven. Dit heet een vervolgbon. Deze bestaat uit het uurtarief maal het aantal uren tussen de eerste en de volgende controle.


Geen parkeerbon maar een Wet-Mulderbon

Als u fout parkeert, ontvangt u geen parkeerbon maar een Wet-Mulderbon. Een Wet-Mulderbon is een boete die wordt opgelegd bij een overtreding. Bijvoorbeeld voor fout parkeren, te hard rijden of door rood licht rijden. Een bezwaar tegen een Wet-Mulderbon kunt u richten aan de Officier van Justitie (Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden) nadat u een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau heeft ontvangen. De parkeercontroleurs mogen zowel parkeerbonnen als Wet-Mulderbonnen uitschrijven.


Parkeerbon is geen parkeerbewijs

Als u een parkeerbon op uw voorruit vindt en u wilt langer parkeren, koopt u alsnog een parkeerkaartje uit de automaat. Als er al een parkeerbon op uw voertuig zit en er komt later weer een parkeercontroleur langs, dan mag hij namelijk weer een parkeerbon uitschrijven. Dit heet een vervolgbon. Deze bestaat uit het uurtarief maal het aantal uren tussen de eerste en de volgende controle.


Kosten

U betaalt € 58,00 naheffingsaanslag plus € 0,80 minimale inworp.


Hoe betaalt u een parkeerbon?

De kentekenhouder ontvangt binnen enkele weken een acceptgiro, het zogenaamde 'Duplicaat gegevens naheffingsaanslag parkeerbelastingen'. Deze acceptgiro moet u binnen 14 dagen betalen.


Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

Wanneer u een parkeerbon niet op tijd betaalt, neemt de gemeente maatregelen om het bedrag van de parkeerbon te ontvangen. Na het aflopen van de betalingstermijn ontvangt u een aanmaning. Hiervoor bent u aanmaningskosten verschuldigd.

Wanneer u ook dan niet betaalt, schakelt de gemeente een deurwaarder in. De deurwaarder betekent een dwangbevel voor het verschuldigde bedrag. Hiervoor bent u dwangbevelkosten verschuldigd.


Bezwaar maken tegen een parkeerbon

De gemeente kan zowel bij het opleggen van de parkeerbon als bij de afhandeling van het bezwaarschrift geen rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Bezwaar maken tegen een ontvangen parkeerbon moet u binnen 6 weken doen. U kunt hiervoor het formulier Bezwaarschrift tegen parkeerbon invullen en opsturen. Of u kunt een bezwaarbrief schrijven met de volgende gegevens:


Stuur uw bezwaarschrift in een voldoende gefrankeerde envelop naar:


Gemeente Harderwijk

De heffingsambtenaar

Postbus 149

3840 AC  Harderwijk