Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Parkeerbebording


• Parkeerbebording


De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

- Bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;

- Voor een in- of uitrit;

- Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

- Op een parkeergelegenheid voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het onderbord

aangegeven categorie voertuigen, op een andere wijze dan op het onderbord is

aangegeven, dan wel op dagen en uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;

- Langs een gele onderbroken streep.

- Ook mag een bestuurder zijn voertuig niet dubbel parkeren.


Richtlijn parkeerbebording

De hierboven genoemde regels komen uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Maar om deze verkeersregels kracht bij te zetten wordt er ook gebruik gemaakt van parkeerbebording. Publicatie 134 Richtlijn parkeerbebording gaat in op aanwijzingen en aanbevelingen voor de keuze, uitvoering en plaatsing van parkeerborden en onderborden en voor eventuele ondersteunende maatregelen. het belangrijkste doel hiervan is de uniformiteit in de parkeerbebording te vergroten en daarmee de kans op misverstanden te verkleinen.

De publicatie gaat uitgebreid in op de Richtlijn parkeeraanduidingen daarna wordt ingegaan op het gebruik van parkeer- en onderborden en ook komt de wetgeving aan de orde.


Hieronder enkele voorbeelden van parkeerborden. Voor het gehele overzicht aan parkeer- en verkeersborden kijk op www.verkeerstekens.nl