Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Parkeerbon


• Wegen en straten en fietspaden en trottoirs, onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, stoplichten, verkeersborden en -tekens en straatmeubilair als zitbanken.


De gemeente is in het kader van "duurzaam veilig" tevens verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen e.d. Onderhoud vindt plaats via een planning. Indien u klachten heeft over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur kunt u contact opnemen met de gemeente.


Bevoegd Gezag

Gemeente


Resultaat

Klacht aan gemeente


Verantwoordelijken

Voor informatie over dit product kunt u bellen met Snel Herstel 411 333.


Gerelateerde links

Ook is het mogelijk ons te mailen snelherstel@harderwijk.nl


Laatste wijziging

05-10-2010