Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Gehandicaptenparkeerkaart


Algemeen advies

Gehandicaptenparkeerkaart


______________________________________________________________________________

Algemeen advies

Wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart gebruikt, dient u altijd voorzichtig te zijn en veilig te parkeren, ongeacht het land waar u zich bevindt.


U behoort NIET te parkeren:


Iedereen die misbruik maakt van de gehandicaptenkaart zal onderhevig zijn

aan de straffen en boeten voor foutparkeren


Als u ook maar enige twijfel over uw rechten heeft, PARKEER DAN NIET


______________________________________________________________________________

Gehandicaptenparkeerkaart


Beschrijving

Heeft u een handicap met een permanent of progressief karakter, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. De gehandicaptenparkeerkaart is minimaal een half jaar tot maximaal vijf jaar geldig en geldt voor Nederland en Europa.

De kaart is persoonsgebonden en per aanvrager wordt er een verstrekt.


Er zijn twee soorten kaarten: een bestuurderskaart en een passagierskaart (combinatie van beide is mogelijk), welke worden aangeduid met de letter B of P. Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf een auto, dan kunt een bestuurderskaart aanvragen. Als u gehandicapt bent en als passagier voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met de gehandicaptenparkeerkaart (zowel B als P) duidelijk zichtbaar achter de autoruit, mag u parkeren:


Benodigdheden

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen via het Wmo aanvraagformulier GPK. Of stuur een e-mail naar infowmo@harderwijk.nl. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u vervolgens opsturen naar de gemeente, afdeling WMO. Deze afdeling zorgt er voor dat er een afspraak gemaakt wordt met de keuringsarts van Argonaut. Deze keuring vindt over het algemeen plaats op het stadhuis. Ook voor verlenging of vernieuwing van de kaart kunt u het 'Wmo aanvraagformulier GPK' gebruiken. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de afdeling WMO, tel 411 300 of infowmo@harderwijk.nl.


Kosten

De kosten verbonden aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en de daaropvolgende Argonaut-keuring bedragen € 89,25. Ook bij weigering van de kaart bent u kosten verschuldigd, en wel € 68,50.


Doorlooptijd

De aanvraag duurt circa twee tot drie weken.


Wetgeving

Wegenverkeerswet, Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), Regeling gehandicaptenparkeerkaart


Bevoegd Gezag

Gemeente Harderwijk


Resultaat

Document


Laatste wijziging

14-01-2013


Verantwoordelijken

Voor informatie kunt u bellen met de informatielijn, telefoonnummer (0341) 411 911