Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Blauwe zone


Blauwe zone

Parkeerschijfzone ontheffing

Bezoekerskaart blauwe zone


______________________________________________________________________________

Blauwe zone

Verkeersbord E10Een parkeerschijfzone wordt aangeduid met het verkeersbord E10. In de blauwe zone is het gebruik van een parkeerschijf verplicht. Alle automobilisten (dus geen motoren) moeten in deze zone een parkeerkaart gebruiken. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord. Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de parkeerduur.


Wanneer moet je de parkeerschijf gebruiken?

- In de blauwe zone moet je de parkeerschijf gebruiken: van maandag tot zaterdag tussen

 09.00 en 18.00 uur, als er geen andere vermeldingen op het bord staan

- Als een onderbord de dag van de week vermeldt, moet het op die dag tussen 09.00 en

 18.00 uur;

- Als een onderbord bepaalde uren vermeldt, moet het tijdens die uren van maandag tot

 zaterdag;

- Als een onderbord bepaalde uren en dagen vermeldt, moet het enkel die dagen en tijdens

 die uren.

- Als de parkeermeter of -automaat buiten gebruik is, moet u ook uw parkeerschijf gebruiken.


Parkeerschijf instellen

Een parkeerschijf moet u zo instellen dat de pijl het tijdstip van aankomst aangeeft. Het tijdstip van aankomst mag u naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. U moet het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf handmatig instellen. Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen.

De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.

Een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag u niet gebruiken en is verboden. Door dit verbod wordt voorkomen dat een parkeerplaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet.


Plek van de parkeerschijf

De parkeerschijf moet van buiten af goed zichtbaar zijn. U moet de parkeerschijf achter de voorruit van de auto plaatsen. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan over de plek van de parkeerschijf in de auto.


Gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijf

U moet op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep.


______________________________________________________________________________

Parkeerschijfzone ontheffing


Beschrijving

De parkeerschijfzone, ook wel blauwe zone genoemd, is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. U treft blauwe zones aan rondom de binnenstad van Harderwijk. U kunt een ontheffing van het verbod voor langdurig parkeren aanvragen. Deze ontheffing wordt door de gemeente onder specifieke voorwaarden - gebaseerd op gemeentelijk beleid - aan u verleend. Bewoners in een blauwe zone kunnen ontheffing van het parkeerverbod aanvragen. Dit kan alleen als u geen garage of oprit bij uw huis hebt. Als dit het geval is kan er voor de tweede auto wel een ontheffing aangevraagd worden.


U kunt de ontheffing aanvragen in de Stadswinkel. Na controle van de gegevens kunt u de ontheffing tegen betaling direct meekrijgen. U kunt de ontheffing ook schriftelijk aanvragen met de benodigde bijlagen. De ontheffing en de rekening worden u dan toegestuurd.


Alle bewoners van de parkeerschijfzone hebben recht op een bezoekerskaart.

Deze kaart is onbeperkt geldig. Bij verhuizing moet de kaart ingeleverd worden.


Bedrijven die in de blauwe zone gevestigd zijn kunnen voor hun werknemers een ontheffing blauwe zone aanvragen. Deze ontheffing geldt van 1.2.2012-1.2.2014.


Benodigdheden


Kosten

De kosten voor een bezoekerskaart blauwe zone bij eerste uitgifte is gratis. Een tweede bezoekerskaart blauwe zone bij bijvoorbeeld verlies bedragen € 12,48. Bij het omzetten van een kenteken betaalt u € 8,50. Daarbij moet u de oude ontheffing inleveren. Bij verhuizing buiten de parkeerschijfzone geldt de ontheffing niet meer en moet deze ingeleverd worden.


Doorlooptijd

Direct verkrijgbaar aan de balie van de Stadswinkel.


Wetgeving

Wegenverkeerswet, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.


Bevoegd Gezag

Gemeente Harderwijk.


Formulieren

- Aanvraagformulier ontheffing blauwe zone


Laatste wijziging

28-12-2012.


______________________________________________________________________________

Bezoekerskaart blauwe zone


Beschrijving

De bezoekerskaart biedt bezoekers de mogelijkheid in de blauwe zone langer te parkeren.

In de parkeerschijfzone mag maar een beperkte tijdsduur geparkeerd worden. Dit werd door de bewoners als hinderlijk ervaren voor de eigen bezoekers. Verschillende bewoners hadden daarom bij de gemeente verzocht om een regeling die hun bezoek de mogelijkheid gaf langer in de blauwe zone te parkeren.


De bezoekerskaart komt hieraan tegemoet. Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat alle bewoners van de parkeerschijfzone voor een bezoekerskaart per adres in aanmerking kunnen komen. De ontheffing wordt elk even jaar op 1 februari uitgegeven voor 2 jaar.

De kaart (ontheffing) geldt alleen voor bezoekers van het op de kaart vermelde adres.

Zij zullen dan ook in of nabij deze vermelde straat moeten parkeren.

Alle blauwe-zonebewoners kunnen een bezoekerskaart afhalen in de Stadswinkel.


Benodigdheden

- Bij het afhalen moet een geldig legitimatiebewijs getoond worden.


Kosten

De kosten voor een bezoekerskaart blauwe zone bedragen € 12,15.


Doorlooptijd

Direct klaar.


Verwijzingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0341-411 300.


Laatste wijziging

06-06-2011.