Plattegrond Parkeerplaatsen Laatste Nieuws Evenementen Algemene Info Stadstoezicht Links Parkeren in Harderwijk


www.parkerenharderwijk.nl
Algemene Info


• Laat uw parkeerkaart zien!

Een parkeerkaart altijd zichtbaar plaatsen achter uw voorruit van uw auto.


• Parkeren in de Binnenstad

In Harderwijk kennen we in de binnenstad een systeem waarmee alleen met vergunning geparkeerd kan worden. In een schil om de binnenstad heen geldt een blauwe zone en liggen enkele parkeerterreinen. Voor de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad geldt dat hier vooraf betaald moet worden. Bewoners en werkers van de binnenstad kunnen bij de gemeente een parkeervergunning aanvragen.


Bewoners van de blauwe zone kunnen, mits u geen eigen oprit en/of garage heeft, een ontheffing voor de blauwe zone krijgen en een bezoekerskaart aanvragen. Een overzicht van de mogelijkheden voor het verkrijgen van een parkeervergunning, ontheffingen en parkeertarieven vindt u links op deze pagina.


• Parkeren voor bezoekers

Het toeristisch parkeren is belangrijk in Harderwijk. Op dit moment is het zo dat toeristen met name op de Boulevard parkeren. Is de Boulevard vol dan wordt uitgeweken naar het parkeerterrein bij de Harder en de Flevoweg. Vanaf hier kan men met de Boulevard Express naar het Dolfinarium gebracht worden.


• Parkeren voor mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking met een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de reguliere gehandicapte parkeerplaatsen mogelijk te veraf zijn gelegen of een andere beperking ervaren zijn er alternatieven.


De volgende borden zijn relevant voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart:


Bord E6 - Gehandicaptenparkeerplaats

Dit zijn de parkeerplaatsen waar u mag parkeren als u de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt. U bent niet verplicht om op een gehandicaptenparkeerplaats te parkeren als u in bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. Als onder het bord een kenteken staat, of de beschrijving van een bepaald voertuig (denk aan brommobiel) dan mag u hier niet parkeren.


Bord E10 - Parkeerschijfzone

U mag in deze zone zonder de tijdslimiet parkeren. U hoeft de parkeerschijf niet te gebruiken als u de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto legt.
Bord G5 - Erf

U mag hier tot maximaal drie uur parkeren buiten de parkeervakken, maar u moet dan naast de gehandicaptenparkeerkaart ook gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft. Uiteraard mag u niet zodanig parkeren dat u de weg blokkeert.


Bord E1 en bord E1-zonaal - parkeerverbod en parkeerverbodzone

U mag tot maximaal drie uur parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt dat met een (zone)bord of een gele onderbroken streep in aangegeven. Naast de gehandicaptenparkeerkaart moet u ook gebruik maken van de parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft. Ook hier geldt dat u niet zodanig mag parkeren dat u de weg blokkeert.


Bord E9 en bord E9-zonaal - Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders en parkeerzone bestemd voor vergunninghouders

Ook met een gehandicaptenparkeerkaart mag u hier niet parkeren. Alleen als u voor het betrokken gebied of de betrokken straat een vergunning heeft, mag dat wel.Betaald parkeren

Ook met een gehandicaptenparkeerkaart moet u hier betalen tenzij is aangegeven dat u hier gratis mag parkeren.
In Harderwijk wordt het systeem gehanteerd dat gehandicapten, op basis van het gelijkheidsbeginsel, ook moeten betalen voor het parkeren. Het college is van mening dat een gehandicapte niet per definitie onvoldoende financiële middelen heeft om een parkeerkaartje te kopen. Elk jaar ontvangen wij verzoeken/reacties van gehandicapten met het verzoek om kosteloos te parkeren omdat de parkeerautomaat niet voor gehandicapten is ingericht.

Echter is er in veel gevallen een passagier/bestuurder die wel een parkeerkaartje kan kopen, wat voor ons dan ook de reden is om de gehandicapten niet vrij te stellen van de betaalverplichting.


Parkeren in woonwijken

Het autobezit is sterk toegenomen en daarmee ook de behoefte aan parkeerplaatsen. In met name de oudere wijken van Harderwijk kan dit tot een tekort aan parkeerplaatsen leiden.

Daar waar de parkeercapaciteit onvoldoende is, wordt gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Is het niet haalbaar om op korte termijn parkeerplaatsen te realiseren dan wordt bij herinrichting (bijvoorbeeld bij rioolvervanging) gekeken of het mogelijk is extra parkeerplaatsen te realiseren.

In nieuwbouwwijken wordt altijd een actuele parkeernorm toegepast. Deze is op dit moment gemiddeld 1,8 parkeerplaats per woning.